Een rondgang over het terrein van dit openluchtmuseum leert hoe men eind negentiende, begin twintigste eeuw in Schoonoord leefde. Het werd in 1854 gesticht en bestond hoofdzakelijk uit plaggenhutten die bewoond werden door arbeiders. Zij kwamen vanuit alle windstreken hierheen om te werken. Al snel ontstond een zeer gemengde en arbeidzame bevolking, voor een deel zelfs uit Hannover afkomstig. De naam Ellert en Brammert ontleent het museum aan de meest bekende Drentse legende over het roofzuchtige reuzenduo Ellert en Brammert.

Kijk voor meer informatie ook op www.ellertenbrammert.nl

Openluchtmuseum Ellert en Brammert Openluchtmuseum Ellert en Brammert